E-COMMERCE

Więcej wiedzy - mniej obaw.

Dlaczego z nami?

 • Bo nawet w e-commerce nie da się kupić jednej rzeczy – czasu.
 • Ryzyko źle zaplanowanego i zrealizowanego projektu – to ryzyko powstania w tym samym czasie skuteczniej działającej konkurencji.
 • Bo chcemy rozwijać się wraz z naszymi Klientami - przeprowadzać skuteczne badania i wyciągać wartościowe wnioski.
 • Chcemy wspólnie osiągać sukcesy !
 • Bo mamy duże doświadczenie biznesowe - potrafimy patrzeć z perspektywy kosztów, marż, realnych zysków i realizacji biznesplanu.
 • Bo chcemy być najlepsi w tym co robimy. Dlatego pracujemy nad rozwojem własnych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu nie borykamy się z narzuconymi ograniczeniami.
 • Unikamy zjawiska długu technologicznego !
 • Bo chcemy uczestniczyć w ciekawych, długofalowych projektach z szerokimi perspektywami rozwoju. Pomagamy w budowaniu dobrych i trwałych relacji pomiędzy naszymi Klientami a końcowymi Odbiorcami ich produktów i usług.
 • Bo jesteśmy uczciwi i zawsze staramy się realizować zadania najrzetelniej jak tylko jesteśmy w stanie. Myślimy perspektywicznie i optymalizujemy relację nakładów względem zysku także w szerszej i dalszej perspektywie.
 • Bo chcemy mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i rozwijać polski e-commerce.
 • Z projektów zagranicznych przenosimy wiedzę i doświadczenie na rodzime realizacje.
 • Chcemy wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki !
 • Bo lubimy ludzi i interesuje nas świat. Lubimy poznawać wciąż nowe dziedziny gospodarki, technologie, obszary kultury, filozofii i socjologii – słowem, mechanizmy składające się na nasze otoczenie.

O nas

Media Ambassador od 15 lat zajmuje się nowymi technologiami, w tym od dziesięciu lat projektami e-commerce - jako jedna z pierwszych firm w Polsce.

Działamy na rynku polskim i zagranicznym, nieustannie rozwijając zakres świadczonych usług, technologie i kompetencje.

Nasze projekty wyróżnia komplementarność działań oraz sprawdzone rozwiązania poparte wieloma zrealizowanymi platformami, które nie tylko zdobyły wiele branżowych nagród i wyróżnień, ale przede wszystkim osiągnęły bardzo dobre efekty biznesowe.

Działania zawsze rozpoczynamy od rzetelnych i szczegółowych analiz a realizację projektów wspieramy w każdym możliwym obszarze i aspekcie.

Specjalizujemy się w biznesowej perspektywie projektów e-commerce - od optymalizacji czasu dojścia do break-even point po maksymalizację nie tylko przychodów ale przede wszystkim zysku.

Skrócone Portfolio:

Oferta

Media Ambassador wspiera każdy etap tworzenia projektu oraz późniejsze zarządzanie nim w celu maksymalizacji efektów biznesowych:

Lean management

 • Lean management
 • optymalizacja i rozwój
 • skalowanie projektu
 • Grupa docelowa
 • skala rynku
 • segmentacja
 • tworzenie person
 • Analiza konkurencji
 • ilość i jakość działań
 • skala penetracji rynku
 • Strategia i biznesplan
 • założenia
 • model biznesowy
 • analiza finansowa
 • Procesy
 • audyt istniejących
 • i/lub zaprojektowanie nowych
 • Projekt systemu
 • projekt funkcjonalny realizujący cele biznesowe
 • UC design
 • Komunikacja wizualna
 • kreacja
 • identyfikacja
 • UX
 • Wdrożenie systemu
 • implementacja i integracje
 • QA
 • RWD
 • Marketing
 • strategia
 • SEM
 • SEO
 • social media
 • afiliacja
 • CRM i lojalizacja
 • budowa relacji i zaangażowania

Grupa docelowa

Analiza konkurencji

Strategia i biznesplan

Procesy

Projekt systemu

Komunikacja wizualna

Wdrożenie systemu

Marketing

CRM i lojalizacja

Grupa docelowa

Badanie potencjału rynku, szacowanie wielkości grupy docelowej, średniej estymowanej wartości koszyka. Segmentacja grupy docelowej i profilowanie powstałego podziału. Tworzenie person odbiorców serwisu.

Analiza konkurencji

Analiza skali konkurencji – ilości, jakości i intensywności działań. Oszacowanie skali penetracji rynku i grupy docelowej przez serwisy konkurencyjne. Badanie potencjalnych wielkość nakładów marketingowych rywalizujących podmiotów.

Strategia i biznesplan

Konsultacja założeń biznesowych projektu oraz jego modelu biznesowego. Analiza finansowa i opracowanie biznesplanu. Oszacowanie momentu osiągnięcia break-even oraz potencjalnego harmonogramu nakładów i zwrotów z inwestycji.

Procesy

W przypadku istniejącej infrastruktury – audyt i weryfikacja istniejących procesów. W przypadku projektu powstającego – ich zaprojektowanie (wraz z potencjalnymi punktami styku z systemami zewnętrznymi).

Projekt systemu

Zaprojektowanie, w oparciu o przeprowadzone analizy, funkcjonalności pozwalających na osiągnięcie założonych celów biznesowych. Zaprojektowanie interakcji zorientowanych na użytkownika (User-centered design).

Komunikacja wizualna

Opracowanie spójnej strategii komunikacji wizualnej – identyfikacji, przykładów internetowych nośników reklamowych, zaprojektowanie serwisu/aplikacji z uwzględnieniem UX (user experience – koncentracji na doświadczeniu użytkownika).

Wdrożenie systemu

Implementacja systemu wraz ze wszystkimi niezbędnymi integracjami (ERP, spedytorzy, płatności, pozostali dostawcy usług czy procesów). Realizacja www odbywa się w technice RWD (Responsive Web Design) celem obsługi wszystkich rodzajów urządzeń. Za jakość prac odpowiada dział QA (quality assurence).

Marketing

Opracowanie strategii marketingowej i planu działań obejmujących wszystkie kluczowe obszary wsparcia e-commerce: SEO (pozycjonowanie organiczne), SEM (ruch płatny), social media (działania społecznościowe), afiliacja (zarządzanie wydawcami / dostawcami dodatkowych usług).

CRM i lojalizacja

Opracowanie i wdrożenie mechanizmów wspierających zarządzanie relacjami z użytkownikami. Budowa dodatkowych mechanizmów zwiększających zaangażowanie i lojalizację klientów, które mają krytyczny wpływ na ich retencję oraz stopę zwrotu nakładów marketingowych.

Lean management

Wdrożenie mechanizmów i procedur cyklicznej weryfikacji i optymalizacji kluczowych wskaźników efektywności (KPI - Key Performance Indicators). Zarządzanie rozwojem i wzrostem projektu i/lub jego skalowanie.

Rozwiązania

starcommerce

platforma / platformy e-commerce

StarCommerce jest platformą e-commerce zaprojektowaną do obsługi wdrożeń wymagających:

 • dedykowanych integracji z istniejącymi systemami trzecimi (np. klasy ERP)
 • wsparcia indywidualnie zaprojektowanych procesów back-office’owych (np. specyficznych ścieżek obsługi zamówień przez operatorów) lub front-end’owych (np. indywidualne wymagania dotyczące konfiguracji produktu przez użytkownika)
 • pracy pod dużymi obciążeniami (duża ilość użytkowników, intensywne kampanie marketingowe)
 • pracy z dużymi ilościami danych (dużo danych produktowych, gromadzenie i eksploracja dużej ilości danych o użytkownikach)
 • wspierających analizy Big Data i procesy klasy Sales / Marketing Automation

W StarCommerce nacisk położony jest na efektywną oraz użyteczną obsługę front-end’u (perspektywa końcowego użytkownika / klienta) jako jeden z głównych czynników decydujących o konwersyjności systemu e-commerce.

W 2015 roku rozpoczęto wdrożenia oparte o najnowszą wersję silnika (wersja 5.3), dzięki któremu można traktować serwis jak aplikację internetową - co otwiera unikalne możliwości jego wykorzystania.

Architektura systemu kładzie nacisk na rozdzielenie wszystkich procesów pomiędzy front-endem (perspektywa użytkownika) a panelem obsługi i procesami back-office’owymi (perspektywa operatora e-sklepu) celem osiągnięcia jak największej wydajności procesów.

maxcommerce

wsparcie procesów analitycznych, marketingowych i biznesowych

MaxCommerce jest systemem wspomagającym działanie platform e-commerce’owych.

Jego celem jest uzyskanie jak największej synergii wszystkich obszarów działań związanych z e-sprzedażą oraz automatyzacja procesów z nimi związanych:

 • analityka łącząca dane sprzedażowe oraz promocyjne
 • zarządzanie i automatyzacja procesów reklamowych – SEM, SEO, Social Media, ... wraz z analityką wspomagającą maksymalizację ROI
 • zarządzanie procesami CRM’owym
 • analiza i wspomaganie działań lojalnościowych
 • personalizacja oferty sprzedażowej
 • predykcja stanów magazynowych
 • wspomaganie procesów e-PR

Starcommerce / maxcommerce

stanowić może część bardziej rozbudowanej architektury:

CP-content platform

System klasy PIM (Product Information Management) - opcjonalny nadrzędny łącznik różnych platform e-commercowych w przypadku projektów e-commerce składających się z wielu serwisów. Celem CP jest dystrybucja treści i mediów związanych z asortymentem produktowym. Opcjonalnie CP może zarządzać także: cennikami, stanami magazynowymi oraz inne elementy, które mogą być współdzielone i tożsame pomiędzy różnymi serwisami końcowymi.

Translation Manager

aplikacja wspierająca zarządzanie tłumaczeniami (zarówno kartoteki produktowej jak i treści serwisu). Umożliwia również efektywne zarządzanie współpracą z firmami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za dostarczanie i proces tłumaczenia. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi elementami architektury i umożliwia natychmiastowe wykorzystywanie zaakceptowanych tłumaczeń przez wszystkie składowe całego systemu.

Kariera

Oferty pracy związane z nowymi stanowiskami w naszej firmie. Zwracamy uwagę na fakt, iż nie szukamy osób do pracy zdalnej. Aktualnie poszukujemy:

 • SEO / SEM / traffic manager
 • programista PHP
 • front-end developer
 • specjalista ds. sprzedaży i obsługi Klienta
 • project manager
 • analityk / specjalista UX
 • QA (tester aplikacji on-line)
 • projektant komunikacji wizualnej / serwisów www
 • ilustrator / animator / projektant graficzny
 • programista .js (AngularJS)

Kontakt

 • Media Ambassador
 • Budynek Polskiego Radia
 • ul. Karkonoska 10
 • 53-015 Wrocław
 • NIP: 899-171-45-77
 • tel. +48 71 78 57 665
 • tel. +48 71 79 01 533 - Dział Księgowości